Czy psylocybinę można kupić jako lek na receptę?

Terapia psylocybiną – co musisz wiedzieć?
1 marca 2023
Czy warto stosować psylocybinę?
5 kwietnia 2023
Terapia psylocybiną – co musisz wiedzieć?
1 marca 2023
Czy warto stosować psylocybinę?
5 kwietnia 2023

Czy psylocybinę można kupić jako lek na receptę?

Czy psylocybinę można kupić jako lek na receptę?

Psychodeliki należą do najbardziej kontrowersyjnych substancji psychoaktywnych. Wynika to m.in. z faktu, że – z jednej strony – w świetle prawa są narkotykami, a z drugiej – współczesna medycyna coraz szerzej dostrzega możliwość wykorzystania ich jako leków na różne dolegliwości natury psychicznej. Wśród takich substancji wyróżnia się psylocybinę. Czy da się ją kupić na receptę? Przekonaj się poniżej.

Czym jest psylocybina?

Zacznijmy wpierw od krótkiego wyjaśnienia, czym jest psylocybina. To alkaloid występujący powszechnie w tzw. grzybach psylocybinowych. Najpopularniejszy gatunek, wytwarzający ten związek to Psilocybe cubensis, czyli łysiczka kubańska. Ponadto produkuje ją m.in. łysiczka lancetowata, rosnąca również w Polsce. Na czym jednak polega wyjątkowość psylocybiny?

Należy ona do grupy tryptamin, ma działanie psychodeliczne i psychoaktywne. Wskazuje się, że właściwościami przypomina nieco LSD, ale o łagodniejszym oddziaływaniu. Budową zbliżona jest do serotoniny, przez co jej receptory wychwytują ją. Wpływa też na procesy zachodzące w korze przedczołowej, odpowiadającej za postrzeganie rzeczywistości. Z tego powodu wyższe dawki wywołują halucynacje (stąd też grzyby psylocybinowe nazywa się halucynogennymi lub magicznymi).

Jakie zastosowanie ma psylocybina?

Substancja ta obecnie ma zastosowanie wyłącznie badawcze. A jakie testy się z nią przeprowadza? Jest ona rozpatrywana jako potencjalny lek na wiele dolegliwości psychicznych. Używając jej, można przeprowadzić m.in. terapię:

  • zespołu stresu pourazowego,
  • uzależnień (głównie od alkoholu, ale i narkotyków),
  • depresji (wespół ze stosowną psychoterapią)…

… i innych zaburzeń psychicznych lub osobowościowych. Ponadto badacze testują ją również wśród osób chorujących na raka. Bynajmniej – nie stanowi ona leku na niego, ale pomaga łatwiej uporać się z lękami towarzyszącymi tej chorobie, a także znacznie poprawia stan psychiczny chorego.

Dlaczego psylocybina została zakazana?

W okresie lat 50.-70. znacznie wzrosło zainteresowanie różnymi substancjami odurzającymi i psychoaktywnymi. Stały się one szczególnie popularne wśród artystów i ówczesnej młodzieży. Choć już wcześniej prohibicja narkotykowa była wdrażana w wielu krajach, to od czasu ogłoszenia przez Richarda Nixona, prezydenta USA, wojny z narkotykami, badania nad licznymi związkami, w tym m.in. psylocybiną, zostały wstrzymane, a za samo posiadanie np. grzybów psylocybinowych zaczęły grozić kary.

Obecnie w wielu krajach psylocybina jest na listach środków, które nie mają zastosowania medycznego, a wyłącznie badawcze. Sytuacja jednak zaczyna się zmieniać. Wynika to m.in. z doniesień naukowych, jak i oddolnych ruchów, mających na celu tzw. dekryminalizację natury.

Psylocybina – dostępna w nielicznych krajach

Wciąż zdecydowana większość krajów na świecie zakazuje posiadania, użytkowania czy obrotu psylocybiną, ale w miarę postępowania ww. badań i inicjatyw, następuje powolne łagodzenie prawa. Traktowana jako miękki narkotyk, psylocybina jest dostępna m.in. w Holandii. Co więcej, w Australii od 1 lipca 2023 roku psychiatrzy będą mogli przepisywać ją oraz inny psychodelik – MDMA – na receptę przy PTSD i ciężkiej depresji. Pozostaje więc mieć nadzieję, że presja społeczna (także środowisk akademickich) będzie tylko skuteczniejsza i psylocybina stanie się powszechnie dostępnym lekiem.