Psylocybina w leczeniu depresji

Grzyby psylocybinowe – rodzaje
4 sierpnia 2022
Grzyby psylocybinowe – jak przyjmować i dawkować?
5 sierpnia 2022
Grzyby psylocybinowe – rodzaje
4 sierpnia 2022
Grzyby psylocybinowe – jak przyjmować i dawkować?
5 sierpnia 2022

Psylocybina w leczeniu depresji

Terapia psylocybiną w leczeniu depresji

We współczesnym świecie istnieje wiele obciążeń, przez które całe rzesze ludzi przestają sobie radzić z otaczającą je rzeczywistością. Stres w pracy, domu i w innych okolicznościach może wykańczać i prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych. Jednym z najgorszych, często niszczących całe życie, jest depresja. Choć przejawia się ona z różną intensywnością, to należy do coraz częściej diagnozowanych dolegliwości, także u coraz młodszych osób. Warto nadmienić, że tradycyjne leki przestają również przynosić oczekiwane rezultaty. Matka natura jednak wydaje się, że sama podsuwa potrzebne ludziom rozwiązania. W tym m.in. grzyby i zawarte w nich związki. Do substancji „z natury” należy psylocybina. Czym ona jest? I jakie daje efekty w leczeniu depresji? Przekonaj się o tym poniżej!

Czym jest psylocybina?

Powszechnie substancja ta została uznana za środek mocno psychodeliczny i odurzający. Z tego powodu nie jest ona dostępna w powszechnym obiegu, a jej wytwarzanie i handel nią (w tym grzybami, które ją produkują) są zakazane. Nie wolno również posiadać owocników grzybów produkujących psylocybinę! Wyjątek od tej zasady stanowi używanie ich przez specjalistyczne laboratoria do prowadzonych badań. Aby jednak tak było, podmiot musi mieć właściwe zezwolenia, a obrót jest ściśle kontrolowany.

Psylocybina wpływa na działanie kory przedczołowej. To miejsce w mózgu odpowiedzialne m.in. za postrzeganie rzeczywistości, nastrój i funkcje poznawcze. Aktywuje receptory serotoninowe, co potencjalnie może przynieść rezultaty w leczeniu depresji. Efekty stosowania preparatów zawierających psylocybinę widać często po około 30 minutach i trwają około 4-6 godzin lub, jak donoszą niektóre wyniki badań – kilka dni.

Działanie tej substancji zależy od licznych czynników, a wśród nich m.in. dawki. Za typowe objawy zażycia tego związku uznaje się m.in. stany euforyczne, radości, głębsze odczucia duchowe i jedności ze światem, ale i derealizację, depersonalizację i somatyczne objawy, w tym biegunki i wymioty. Dlatego stosowanie jej jest wskazane wyłącznie w ściśle kontrolowanych warunkach.

Gdzie występuje psylocybina?

Psylocybina występuje w grzybach z grupy psylocybinowych. Zasadniczo jednak nie należą one wszystkie do jednego rodzaju. Łączy je fakt, że każdy z tych gatunków produkuje psylocybinę. Najpowszechniejszym źródłem tej substancji jest m.in. Psilocybe Cubensis, Psilocybe semilanceata oraz Psilocybe mexicana. Związek ten występuje przede wszystkim w owocnikach i to one objęte są zakazem handlu i posiadania. Growkity z kolei mogą służyć do obserwacji kolonizacji grzybów.

Jakie efekty przynosi psylocybina w leczeniu depresji?

Konieczność znalezienia efektywnego leku na depresję popycha naukowców i farmaceutów do szukania nowych rozwiązań. Psylocybina, choć w wielu krajach nielegalna i spenalizowana, stała się przedmiotem badań licznych ośrodków naukowych, które sprawdzają jej właściwości. Wśród nich można wyliczyć m.in. takie centra badawcze jak m.in. Imperial College London Centre For Psychedelic Research i Johns Hopkins University School of Medicine.

Drugi z wymienionych przeprowadził nawet szerokie badania z dwiema grupami, w których badani w skali Hamiltona wykazywali depresję na granicy umiarkowanej z ciężką. Już w pierwszych dniach zauważalna była u nich poprawa, a efekty utrzymywały się znacznie dłużej niż w przypadku innych powszechnie stosowanych antydepresantów. Przykładowo – po 4 tygodniach terapii niemal 3/4 uczestników określiło swój stan jako lepszy, a połowa zanotowała spadki depresji. Po miesiącu natomiast depresja u ponad 50% uczestników zaczęła się cofać. Co więcej – efekty były niemal natychmiastowe, a co bardzo ważne – trwałe. Należy jednak pamiętać, że psylocybina stosowana była jako środek wspomagający psychoterapię. W innych badaniach wskazano natomiast, że u osób z depresją lekooporną dwie dawki dawały podobne korzyści, co u badanych w uniwersytecie medycznym Johnsa Hopkinsa.

Czy psylocybina stanie się lekiem?

Obiecujące wyniki badań wskazują, że psylocybina, niegdyś zakazana, niedługo może stać się lekiem, dostępnym na regulowanym rynku. Niektórzy specjaliści przewidują, że ma ona zostać wprowadzona do obiegu w roku 2024. Na ten moment jednak trwają intensywne prace licznych ośrodków badawczych. Warto dodać, że psylocybina testowana jest pod kątem nie tylko zwalczania depresji, ale i objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, PTSD oraz alkoholizmu. Niewykluczone więc, że grzyby psylocybinowe mogą okazać się rozwiązaniem wielu dolegliwości psychicznych.